כל אחד מאיתנו מבצע הערכת סיכונים בשניות שלפני חציית כביש. הערכת סיכונים בעולם העיסקי מסייעת לקבל החלטות מושכלות. לחץ כאן למידע נוסף.
הערכת סיכונים MyPi
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מלא/י פרטים ליצירת קשר:
חייגו אלינו: 03-5446363

הערכת סיכונים - מה זה אומר

Hebrew
תאריך: 24/12/2012 14:06   

"גשר המכבייה" כסימפטום

בחודש יולי 1997 נערכו בישראל משחקי המכבייה. ההכנות הושלמו וההתרגשות הייתה רבה לקראת טכס הפתיחה באצטדיון רמת גן. הספורטאים וחברי המשלחות המתינו דרוכים מחוץ לאצטדיון לקבלת האות להתחיל בצעידה. בדרכם לאצטדיון הונחו הספורטאים לעלות על גשר מיוחד שנבנה מעל נחל הירקון. האות ניתן. הספורטאים צעדו בסך. חלקם צעדו על הגשר ועברו בשלום לגדה השנייה של נחל הירקון. לפתע, צנח הגשר, התרסק וגרר איתו את הצועדים אל מימי הנחל המזוהם.

טכס הפתיחה כבר לא עניין אף אחד. לא את המארגנים, לא את הספורטאים ובוודאי לא את המשתתפים הרבים שבאו לחלוק כבוד וליהנות. כוחות ההצלה היו עסוקים בחילוץ הנפגעים הרבים. הערך הספורטיבי של המכבייה, נמחק. הפצועים סבלו במשך שנים והתקשו להיפרד מהאירוע הטראומטי. הגשר המאולתר, זכה לכינוי הלא מחמיא, "גשר המכבייה".

האם יכול היה להיות אחרת? בודאי, על כך אין חולק. מה שברור ליודעי דבר, הוא שמתכנני הגשר לא עשו הערכת סיכונים מקצועית ונכונה. אילו עשו כן, הכתם על דגל משחקי המכבייה, לא היה נדבק.

מה היא הערכת סיכונים?

הערכת סיכונים היא מתודולוגיה המעריכה הסתברויות של אפקט שלילי לגורמי סיכון בתהליכים ארגוניים, תעשייתיים וטבעיים. הסיכונים יכולים להיות מוות, מחלה, פציעה, קריסה של בניין, פליטה של חומרים מסוכנים, נשורת רדיואקטיבית, חדירה ופגיעה במערכות מידע של ארגונים ואפילו הפסד כספי כתוצאה מהשקעות בניירות ערך או בכל מסלול חיסכון אחר.

התהליך בו מתבצעת הערכת סיכונים נחשב להליך מורכב הדורש טיפול והתייחסות של מומחים לדבר. תהליך זה בוחן כל סכנה בנפרד ואמור להעריך את הנזק לו הסכנה עלולה לגרום, את הסבירות להתרחשותה ואת הסיכוי להתרחשות תאונה בעקבותיה. השלב בו מתבצעת הערכת הסיכונים, הנו החלק המרכזי בכל תהליך ניהול הסיכונים. ביצועו הנכון והיעיל של הליך הערכת הסיכונים, יש בו להביא לשליטה ובקרה יעילה על הסיכונים הצפויים.

הערכת סיכונים - השיטה והגישה

להמחשת המשמעות המעשית והמתודולוגית של הליך הערכת הסיכונים, נחזור לאירוע המכונן של "גשר המכבייה". משחקי המכבייה נחשבו לפרויקט אדיר מימדים, הן מבחינת ההכנות, הארגון והלוגיסטיקה, והן מבחינת היקף התקציבים שהושקעו בו. לפני השקת המשחקים נדרשה הערכת סיכונים רב תחומית. כל תחום במערך התפעול והארגון של המשחקים, נדרש להעריך את הסיכונים הכרוכים והצפויים להתרחש בגזרת הפעילות שלו.

להבנתנו, מערך האבטחה הנו החשוב והקריטי ביותר. למערך זה מעורבות עמוקה והכרחית, בכל שלב בהתנהלות של המשחקים באשר הם. באחריות מערך האבטחה להכין סקר סיכונים שיספק  מענה לאבטחה הפיזית של מתקני הספורט, לסינון ומניעה מגורמים עוינים להיכנס לשטח האצטדיון, לאבטח את מערכות הקשר והמחשבים, לאבטח את מגורי הספורטאים ואת אמצעי התחבורה המשמשים אותם, לקחת בחשבון פגעי מזג אוויר ואסונות טבע אפשריים ועוד.

על מתכנני ובוני מתקני הספורט, שיהיו בשימוש הספורטאים, לבצע הערכת סיכונים דקדקנית לכל מתקן בנפרד. עליהם לזהות ולאתר נקודות תורפה בכל מתקן. לבחון את חוזק החומרים ועמידותם לאורך זמן תוך שימוש אינטנסיבי בהם.

גם האחראים על שירותי ההסעות לספורטאים מחויבים לבצע הערכת סיכונים מקדימה. בפרט בכל הקשור לבטיחות כלי הרכב, בחירת מסלולי הנסיעה, מפגעי דרכים על מסלולי הנסיעה, בחירת דרכים חלופיות למקרה של סגירת צירים, מעורבות בתאונות וכדומה.

לשירותי הקייטרינג שמשרתים את הספורטאים, תפקיד חשוב ביותר, לא רק כספקי מזון. עליהם לבחון היטב את סוג המזון, איכותו, התאמתו לדרישות הספורטאים, אחסונו בתנאי תברואה נאותים ומפוקחים. על האחראים למערך שירותי המזון, לבצע הערכת סיכונים ולאתר את פוטנציאל הפגיעה והשלכותיו על יכולת הביצוע של הספורטאים למקרה של הרעלת מזון, אי סדירות באספקה ואי עמידה בתפריט שנקבע מראש. 

לניהול הסיכונים כתוצאה מהערכה מוקדמת יש תפקיד מרכזי בהתמודדות נכונה אל מול משברים העלולים להתרחש במהלך המשחקים. התמודדות, שבצידה מתן פתרונות חלופיים והולמים את ההתרחשויות ומאפשרים המשך סדיר ותקין של המשחקים, שעיני כל העולם צופים בהם.

מעל כל המערך הלוגיסטי והתפעולי של ניהול משחקי המכבייה, ניצבות חברות הביטוח המבטחות את הרכוש והגוף של הספורטאים מפני פגיעה. שיעור פרמיית הביטוח יקבע לפי הערכת סיכונים שתבוצע על ידי המחלקות המקצועיות של חברות הביטוח.

במסגרת הערכת סיכונים זו ימופו כל האיומים הפוטנציאליים, סוג הפגיעה ועוצמתה, שיעור הנזקים לנפש ולרכוש ועלותם לחברות המבטחות למקרה של אירוע ביטוחי. לאחר שיגובש מסמך ניהול סיכונים שיתבסס על ממצאי הערכת הסיכונים המקדימה, תנוסח פוליסת הביטוח בהתאמה.

בין אם המדובר באירוע גרנדיוזי, כמו משחקי המכבייה, או אקט בנאלי כמו חציית כביש או נהיגה בכלי רכב - הערכת סיכונים מובנית, בתודעה או בנוהלי הארגון הינה הכרחית להערכת שיעור הסיכון, לקביעת המלצות ונהלים, ולשם הפקת פתרונות אפקטיביים לסכנות הקיימות.

סוף דבר בנושא הערכת סיכונים

המתודולוגיה בהנדסת הבטיחות, כמו בתחומים אחרים העוסקים בסיכונים (ביטוח, כלכלה, קרימינולוגיה ועוד...) מגדירה סיכון כערך כמותי, המודד את שיעורה של הסכנה ומשלב בתוכו שני משתנים עיקריים. האחד, חומרת הנזק והשני, הסתברות להתרחשות אירוע הנזק.

הערכת הסיכונים ניתנת לבחינה בשתי גישות שונות: אנלוגית וכמותית. בגישה האנלוגית, מגדירים את מידת החומרה של התוצאה ומדרגים את ההסתברות להתרחשות האירוע. על בסיס הגדרות אלו, ניתן לקבל תוצר של רמת הסיכון, שעל בסיסו יגובשו הפתרונות הטובים ביותר שניתן לייצר. לפי הגישה הכמותית, מבצעים הליך דומה לנעשה בגישה האנלוגית, כאשר לדרגת החומרה של התוצאה המתקבלת, נותנים ערך כמותי מספרי. ערכים אלו, יכולים גם לבטא עלות כספית.

לדעת מומחים לדבר, להערכת סיכונים בגישה הכמותית יש יתרון מובהק על פני ההערכה בגישה האנלוגית. בהערכת סיכונים כמותית, אנו מצמצמים את מרווחי שיקול הדעת הסובייקטיביים של מבצע ההערכה. בדרך זו, ניתן לקבל כלי אמין ואובייקטיבי להערכת הסיכון.       

לפי התקן הישראלי לעניין "בטיחות וגיהות בתעסוקה" נדרש: "תכנון לזיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים". גם לפי התקן הבריטי BS8800 חלה חובה חוקית על הארגון: "לבצע הערכת סיכונים הכוללת זיהוי גורמי סיכון".

מה שטוב ונחוץ בתחום הבטיחות והגיהות, כוחו יפה לכל ארגון פרטי או מוסדי. על הארגונים, החברות הפרטיות והציבוריות, מוטלת החובה במסגרת ניתוח הסכנות והסיכונים, להפחית למינימום את הסיכוי, שסכנה תתפתח לתאונה. זה אפשרי לביצוע, אם המערכות יקצו אמצעים ושיטות למניעת מימוש פוטנציאל הסכנה, או לפחות, שלא תיגרם תאונה. על המערכות לזהות  ולנטרל סכנות, לפני שיתפתחו לתאונה עם פגיעות בנפש וברכוש. ואם לא יעלה בידן למנוע את התאונה,  עליהן לשאוף לנזקי תאונה מזעריים. ויפה שעה אחת קודם. זה לא בשמיים, זה בידנו.
 

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור