חוקרים פרטיים מספרים אודות היקף הונאות הביטוח בישראל. בזכות ניסיון רב שנים בחקירות פרטיות, עבור חברות ביטוח מובילות, אנו מביאים בפניכם מדריך קצר שיאפשר לכם לזהות הונאות. המאמר נכתב על ידי חוקר פרטי, מומחה בחקירות ביטוח.
הונאות ביטוח רכב ורכוש
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מלא/י פרטים ליצירת קשר:
חייגו אלינו: 03-5446363

הונאות ביטוח רכב ורכוש

Hebrew
תאריך: 25/12/2012 14:32   

היקף הונאות הביטוח בישראל בתחומי רכב ורכוש עומד על לפחות 200 מליון שקל בשנה. קביעה זו מתבססת, על תחקור גורמים בענף הביטוח, על ממצאי חקירות פרטיות שבוצעו עבור חברות הביטוח הנתבעות ועל נתוני משרד האוצר.

הגידול המתמיד באוכלוסיית הנהגים ובציי רכב, מעלה בהתאמה את נפח התביעות המוגשות. לצד התביעות הלגיטימיות, ניכרת מגמת עלייה בהגשת תביעות כוזבות המנפחות את שיעור הנזק. בכוונת מגישי התביעות הכוזבות, להונות את חברות הביטוח, לשם קבלת תגמולי ביטוח בעקבות אירוע ביטוחי כגון: תאונת דרכים,  הצתות של בתי עסק, פריצות לדירות וגניבת התכולה וכדומה.

המפקח על הביטוח במשרד האוצר, לא נותר אדיש לנוכח תמונת המצב המאיימת על יציבותן של חברות ביטוח. מחובתו היה לעשות מעשה ולעגן את המאבק כנגד "עברייני  הביטוח " בדרך של קביעת תקנות ושינויי חקיקה, כתשתית להתמודדות עם האיום הרובץ לפתחו של ענף הביטוח. ואכן, בראשית שנת 2003 פורסמה טיוטא מטעמו של המפקח על הביטוח המגדיר את האיומים והסכנות האורבות ליציבותן של חברות הביטוח.

 

מסירת מידע אודות הונאות ביטוח
באותו חוזר ניתנו הנחיות לחברות הביטוח שעיקרן: מינוי ממונה למניעת הונאות, דרישות מדירקטוריון של כל חברת ביטוח, לקבוע שיטות, נהלים, הערכות מיוחדת של מערכות המידע  ובקרה פנימית משופרת וייחודית להתמודדות עם מכת ההונאות. החברות נדרשו לערוך אחת לשנתיים סקר סיכונים, שינפק תמונת מצב עדכנית באשר להונאות שבוצעו כנגד החברות. לא ידוע לנו על היערכויות מיוחדות של חברות הביטוח בכפוף להנחיות המפורשות של המפקח על הביטוח.

 

התוצאה הישירה והמתבקשת מעצם ההנחיות של המפקח הייתה הקמתה של חברת ISO ישראל (Insurance Service Office). חברת האם שמקום מושבה בארה"ב זכתה במכרז של ממשלת ישראל, להקמת מאגר מידע, שינקז אליו את כל התביעות המוגשות כנגד חברות ביטוח בישראל. על בסיס נתוני התביעות, פיתחה החברה במהלך השנים כלים ממוחשבים לאיתור הונאות בתחום הביטוח בכלל ובתחום ביטוח רכב בפרט (ביטוח חובה, ביטוח מקיף וכו).

לחברות הביטוח לא נותרה כל ברירה, אלא לפעול ברוח הוראות המפקח על הביטוח, שחייב אותם להעביר את קבצי התביעות למאגר המידע של ISO, כדי שתאתר את הקושרים להונות בסיוע הכלים שפותחו על ידי מומחי החברה.

כדי לספק מענה הולם ומקצועי למבוטח, הגורמים המקצועיים העוסקים בטיפול בתביעה כמו, חוקר פרטי, מנהל התביעה, שמאי ואחרים, מודעים לסכנות הכרוכות בטיפול בתביעה שבסיסה הונאה. שהרי, טיפול בתביעה מתוך הבנה והכרה שהיא נגועה לכאורה במעשה הונאה ללא כל ביסוס עובדתי, יש בו לגרום נזק מיותר ולא צודק למבוטח התמים וישר הדרך.

חברות ביטוח המעסיקות חוקרים פרטיים באופן שוטף, לבירור נסיבות התביעות שהוגשו, טוב יעשו אם ימשיכו להנחות באופן קבוע את החוקרים הפרטיים, את אנשי התביעות והשמאים, באשר לסימנים המעידים על ביצוע הונאה בתביעות ביטוח. יודגש, שזיהוי סימן מעיד, אחד או כמה במשולב, אין בו להוכיח מעל לכל ספק סביר שמדובר בהגשת תביעה כוזבת ביודעין. האינדיקטורים להונאה נועדו בעיקרם לספק כלי בקרה לחוקר ולתובע, בנוסף לשיקול הדעת המקצועי הנדרש בכל תביעה.

לנוחיות העוסקים בביצוע חקירות פרטיות ואימות תביעות בתיקי ביטוח, הכנו רשימה קצרה של סימנים העשויים להעיד על ביצוע הונאה. הרשימה הוכנה לפי חלוקה ענפית ויש בה כדי לסייע לכל חוקר פרטי, אנשי מערך תביעות בחברות ביטוח שמאים ולשאר העוסקים בתחום: 

תאונות דרכים

 1. נמסרה הודעה מאוחרת למשטרה על עצם התרחשות התאונה.
 2. כל הנפגעים מתלוננים על אותה פגיעה גופנית.
 3. טענת הנפגעים לפגיעה גופנית קשה ואילו לרכוש נגרם נזק מזערי.
 4. הנפגעים מגישים חשבוניות טיפול מאותם רופאים.
 5. חשבונות הטיפול אינם מקוריים או שאינם קריאים.
 6. דיווח סידרתי אודות טיפולים רפואיים זהים למרות שמדובר בתאונות שונות במועד ובמקום.
 7. הרכב שהיה מעורב בתאונה ישן וללא ביטוח חובה.

אובדן הכנסה


 1. בית העסק בו עובד התובע לא מוכר. אין כתובת אלא ת.ד. בלבד.
 2. בטלפון של העסק כפי שנמסר, ניתן רק להשאיר הודעות.
 3. אישור על גובה ההכנסות מוצג על גבי נייר ללא לוגו.
 4. התובע החל לעבוד בבית העסק, זמן קצר טרם התאונה.
 5. סתירות בדיווחי התובע על שנות ותק, זמן היעדרות מהעבודה וגובה הכנסה שלא תואמים את הפעילות של התובע, איזור מגוריו ונכסיו.
 6. מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.
 7. רמת חיים גבוהה במיוחד.

הצתות בתי עסק

 1. מבנה בית העסק רעוע ונגוע בליקויים הנדסיים חמורים שעלות תיקונם גבוה.
 2. העסק ממוקם סמוך למוקדי פשיעה, מיעוט לקוחות וקשיי הגעה.
 3. סימנים המעידים על סילוק חפצים יקרי ערך מבית העסק עובר לשריפה.
 4. השריפה ארעה בסוף השבוע, בחופשה שנתית וכאשר אין עובדים.
 5. מערכות גילוי אש לא עבדו למרות שהבדיקה האחרונה מצאה אותן תקינות.
 6. השריפה ארעה סמוך לרכישת העסק על ידי בעלים חדשים.
 7. לא אותרו בעלי חיים ובני משפחה של בעל העסק בעת פריצת השריפה.
 8. יש עדויות שהוצא רכוש בסמוך לפריצה.
 9. קיים סכסוך משפחתי על הרכוש.
 10. השותפים בעסק מצויים בסכסוך עסקי מתמשך.
 11. בעל העסק ניסה למכור אותו בסמוך לשריפה.
 12. פג תוקפו של המלאי.

בשלבי הגשת הצעה לביטוח


 1. הכתובת שדווחה כמקום מגורי המועמד אינה נכונה.
 2. המועמד מוסר ת.ד. במקום כתובת מגורים מלאה.
 3. המועמד שילם את הפרמיה מיידית ובמזומן.
 4. המועמד מסר רק מספר טלפון נייד.
 5. לא ניתן להיפגש פנים אל פנים עם המועמד.
 6. המבוטח אינו מוסר מידע נכון ומלא, במענה לשאלות שנשאל על ידי המבטח.

נזקי רכב – רכוש


 1. נמצא עד מתלהב שמתנדב לסייע לתובע.
 2. טענה לנזקי רכוש כבדים בעוד שהנזק לגוף שולי.
 3. אין דוח על גרירה במקרה של טענה לנזקי רכוש כבדים.
 4. מעורבות של כלי רכב שנרכש דרך חברת השכרה, ליסינג או קיבוץ .
 5. נזקי התאונה מטופלים במוסך הרחוק ממקום מגורי התובע או מקום עבודתו.
 6. כל כלי הרכב המעורבים טופלו באותו מוסך.
 7. עיכובים יזומים המונעים בדיקת שמאי.
 8. הביטוח נערך בסמוך למועד התאונה המדווחת.
 9. שינוי בהיקף פוליסת ביטוח רכב בסמוך לתאונה.

נזקי רכוש – דירות ועסקים


 1. המבוטח מצוי בהליכי גירושין.
 2. היעדרות בלתי סבירה של המבוטח מהאיזור בו ארע הנזק.
 3. המבוטח מדגיש ומעצים את שיעור הנזק ומדווח על כסף מזומן שנגנב.
 4. המבוטח פעל במרץ למכירת הרכוש הניזוק טרם קרות הארוע.
 5. הפריטים שניזוקו יצאו מאופנה.
 6. בעל העסק החזיק "מלאי מת".
 7. הפריטים שניזוקו מכילים פריטים שהחוק אסר או הגביל שימושם.
 8. בית העסק בו דווח על הנזק סובל מקשיי נזילות, מצוקת אשראי וביטול הזמנות.

הונאות בסדרי גודל משמעותיים, עלולים לחשוף את חברות הביטוח לסיכונים רבים, שיש בהם לפגוע ביציבותן ובאמינותן כלפי ציבור המבוטחים. אנו מאמינים שחברות הביטוח נערכות להתמודדות עם מכת ההונאות שמרימה ראש כל פעם מחדש. שיפור הכלים והאמצעים למלחמה "בעברייני הביטוח" היא צו השעה. ויפה שעה אחת קודם. 

 

 

משרד חקירות פרטיות יניר לוין - יעוץ ומודיעין מבטיח לכם חקירות ומודיעין ברמה אחרת!

 

חקירות   חוקרים   חקירות נזיקין   חקירות ביטוח   חקירת הונאות ביטוח

 

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. אשרי המאמין-תגובה ל 3
חברות הביטוח לא יוזילו את הפרמיות זה הכל מס שפתיים ועלה תאנה שחברות הביטוח והגיגים האוכלים מגוף הליוייתן שלהם שבמסגרת "ההונאה הגדולה מכולם" וקשר הקונספירציה חברות הביטוח כמו דומיהם ותואמיהם אחיהם הבנקים יוצרים עיצוב דעת קהל ואקלים הנוח להם בדרך לצונאמי ההכנסות שגם במושגים קפיטליסטים הקיוניים ביותר הוא פשע נגד האזרחים והעם וזאת בחסות הפושעים העוד יותר גדולים פושעי השלטון ועביירני הממסד. אה..כן... אפרופו זה עוד לא אומר שאין הונאות ביטוח אבל מכאן ועד...נו באמת...תמימים במדינה שלנו בפרט ובעולם בכלל אתה לא יכול להשאר הרבה זמן אחרת אתה הופך להיות מנת הדם המזדמנת של ערפדי הממון.
סגור
הוסף תגובה

זקן השבט 08/12/2007 12:23
2. תגובה ל 1 - חיים החכם
חיים מחיפה, תאמין לי שגם אם לא היו כל כך הרבה הונאות ביטוח, או יותר נכון נסיונות הונאה של חברות ביטוח, למשרדי חקירות היתה מספיק עבודה. חוקרים פרטיים, כמו כל אזרח אחר, משלמים עבור פוליסת ביטוח מקיף לרכב, פוליסת ביטוח לדירה ואפילו פוליסת ביטוח חיים. אם היו פחות מקרים של הונאה, כולנו היינו משלמים הרבה הרבה פחות כסף כל שנה.
סגור
הוסף תגובה

החוקר הפרטי 16/03/2007 12:37
3. הונאות ביטוח בישראל
אני מאמין כי כל אחד מאיתנו מכיר לפחות בן אדם אחד שניפח תביעה שהגיש לחברת ביטוח, במקרה של תאונת דרכים או פריצה לבית וגניבת רכוש. ההונאות האלה הפכו לטבע של הישראלי הממוצע ואחר כך כולם בוכים שמשלמים פרמיות גבוהות לחברות ביטוח.
סגור
הוסף תגובה

אלברט 18/02/2007 01:02
4. הונאות ביטוח מכניסות כסף למשרדי חקירות
לא ממש הבנתי אם אתם בעד או נגד הונאות ביטוח. הרי ברור לכל אדם עם הגיון בריא כי הונאות ביטוח מכניסות הרבה כסף למשרדי חקירות. אם לא היו הונאות לא היתה לכם עבודה. צודק או לא?
סגור
הוסף תגובה

חיים מחיפה 14/02/2007 18:04
סגורסגור